Jiří Kotek

Slovník jeřábníka

Jako v každém pracovní oboru, tak i v jeřábnických službách se používají speciální výrazy a žargon. Uvádíme zde zajímavé termíny, které jeřábníci používají při své práci.

Jeřábnický výraz Popis
Břemeno Náklad, který jeřáb zvedá a přemisťuje. Můžou to být panely na stavbě, ocelová kostrukce mostu, technologické zařízení nebo např. bazén, který potřebujete usadit na zahradu.
Kočka Závaží s kladkou a hákem, na který se zavěšují vázací prostředky a břemeno.